Thời gian


Sắp xếp dữ liệu

Liên kết website

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Quốc Hương - 0983442334)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Qua1.mp3 Qua1.mp3 Tap_tam_vong.mp3 Bau_troi_xanh.mp3 Sap_den_tet_roi.mp3 Dan_ga_con.mp3 Ly_cay_xanh.mp3 Ly_cay_xanh.mp3 Moi_ban_vui_mua_ca.mp3 Que_Huong_Tuoi_Dep.mp3 Que_Huong_Tuoi_Dep.mp3 Oi.jpg Mangcau1.jpg Mang_cau_xiem.jpg Mit_1.jpg QuaDao.jpg Mang_cut_1.jpg Mang_cut.jpg Muop_dang.jpg Dau_tay.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Bản Phùng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch 16 thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quốc Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:55' 08-05-2011
  Dung lượng: 47.0 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN SA PA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  PHÒNG GD&ĐT
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 16 /KH-PGD&ĐT
   Sa pa, ngày 06 tháng 5 năm 2011
  
  
  KẾ HOẠCH
  Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011

  Thực hiện Kế hoạch 61/KH-SGD&ĐT ngày 29/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành giáo dục tỉnh Lào Cai năm 2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2011 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Giúp cán bộ, giáo viên và học sinh có kiến thức khoa học và hiểu biết cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm từ đó biết tiêu dùng, sử dụng thực phẩm đảm bảo sức khỏe, phát triển trí tuệ, thể lực phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, học tập, rèn luyện.
  - Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó chủ động ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây qua thực phẩm cho bản thân và cộng đồng.
  2. Yêu cầu
  - 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường được tuyên truyền, hướng dẫn về đảm bảo VSATTP.
  - Bếp ăn tập thể tại các đơn vị có bán trú và căng tin không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
  II. NỘI DUNG
  1. Các trường thành lập Ban chỉ đạo, tăng cường công tác điều hành, trách nhiệm năng lực quản lý của Trưởng ban trong công tác bảo đảm VSATTP. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm chất lượng VSATTP trong trường học năm 2011.
  2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các văn bản về bảo đảm chất lượng VSATTP trong trường học đến các đối tượng là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Chủ động liên hệ với Trạm y tế xã, thị trấn để có tài liệu và được hướng dẫn tuyên truyền; bảo đảm các tiêu chuẩn quy định đối với bếp ăn tập thể.
  3. Xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 (từ 01/5/2011 - 01/6/2011). Lưu ý tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về VSATTP thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, thi tìm hiểu về VSATTP; tổ chức vệ sinh bếp ăn tập thể, bể chứa nước, các vật dụng phục vụ ăn, uống; vệ sinh trường lớp…
  4. Chủ động rà soát và tự kiểm tra công tác VSATTP tại đơn vị mình; tuyệt đối không cung ứng các dịch vụ ăn uống ở các cơ sở dịch vụ ăn uống không đủ điều kiện VSATTP vào trường học.
  5. Các trường học chủ động xây dựng các mô hình bếp ăn bảo đảm ATTP.
  Các trường học được chỉ đạo điểm căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 4128/2001/QĐ-BYT ngày 03/10/2001 của Bộ Y tế để dự trù kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị, sửa chữa bếp ăn tập thể tại nhà trường.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Các trường tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo VSATTP năm 2011, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh ăn tại bếp ăn tập thể đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 4128/2001/QĐ-BYT.
  Phòng GD&ĐT chọn trường làm điểm bếp ăn tập thể đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 4128/2001/QĐ-BYT ngày 03/10/2001 của Bộ Y tế như sau: trường THCS: Hầu Thào, Bản Khoang, Thanh Kim, Bản Phùng, Tả Van; trường PTDT Nội trú; trường MN: Hoa Đào, Ô Quý Hồ, Thị trấn.
  Các trường nộp báo cáo về Phòng GD&ĐT như sau:
  - Báo cáo 6 tháng trước ngày 02/6/2011.
  - Báo cáo năm trước ngày 10/12/2011.
  Trên đây là Kế hoạch thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011, yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc và nộp báo cáo về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định./.

  Nơi nhận:
  - Các trường MN, TH, THCS, PTCS, PTDT Nội trú;
  - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
  - Lưu: VT, THCS/Hoài.
  KT. TRƯỞNG PHÒNG
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  (đã ký)

  Nguyễn Thanh Nhạn

  
  
   
  Gửi ý kiến